Senast publicerat 01-11-2021 12:51

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport tisdag 12.10.2021 kl. 19.19

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-398213Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. Inom 15 minuter anmälde sig följande ledamot under detta plenum: 

Krista Kiuru sd  

Senare under detta plenum anmälde sig följande ledamot: 

Arto Pirttilahti cent (23.00)