Senast publicerat 02-02-2023 00:31

Ärenden väckta valperioden 2019 - 2022 per riksmöte

Ärendekategori2019202020212022Totalt
Regeringens proposition RP109265243324941
Statsrådets redogörelse SRR27121637
Statsrådets meddelande SRM20002
Statsrådets U-skrivelse U137284106275
Statsrådets skrivelse SR876728
Statsrådets E-utredning E63167143165538
Statsrådets USP-utredning USP21234351138
Statsministerns upplysning SU154414
Berättelse B2121222589
Lagmotion LM431065884291
Åtgärdsmotion AM51159111171492
Budgetmotion BM3923704294721663
Tilläggsbudgetmotion TBM10301041
Debattinitiativ DI1111111851
Skriftligt spörsmål SS48110497837243037
Muntligt spörsmål MFT104186233234757
Interpellation IP325717
Talmanskonferensens förslag TKF234211
Vilande lagförslag VLF20002
Icke stadfäst lag ISL00055
Övrigt ärende Ö62613348
Medborgarinitiativ MI12912740
Utskottets eget ärende EÄ82795065276
Begäran om befrielse BEF215516442282
Val VAL51698961270
Riksdagsarbete diverse RAD335314
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM84166130137517
Subsidiaritetsärende SÄ159789108309
Korrigering av riksdagsärende KOR00000
Väckta ärenden sammanlagt161329872744284110185