Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EDK-2020-AK-282950

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 215/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning februari 2021
B 12/2020 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019 februari 2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU vår 2021
För utlåtande
RP 135/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorismGrU Februari 2021
RP 189/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslånGrU februari 2021
RP 206/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagenGrU februari 2021
RP 210/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagenGrU februari 2021
RP 212/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med denGrU februari 2021
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalGrU
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU
utrikesutskottet
För betänkande
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU31.03.2021
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU
finansutskottet
För betänkande
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
För utlåtande
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU
revisionsutskottet
B 19/2020 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU
förvaltningsutskottet
RP 245/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarFvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, EkUU 30/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, GrUU 44/2020 rd, PeVL 44/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, LiVL 13/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, SiVL 12/2020 vp,FvU 22.1.2021
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
RP 190/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information Februari 2021
RP 206/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagenGrU Vårperioden 2021
För utlåtande
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU Vårperioden 2021
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU Vårperioden 2021
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU Vårperioden 2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU Februari 2021
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenPeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp vårsession 2021
För betänkande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenPeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp februari 2021
RP 135/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorismGrU -
RP 226/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen vårsession 2021
RP 232/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagenKoU vårsession 2021
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU senast 1.3.2021
kommunikationsutskottet
RP 176/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagenGrUU 45/2020 rd, GrUU 45/2020 rd, PeVL 45/2020 vp, GrUU 45/2020 rd, PeVL 45/2020 vp
För betänkande
RP 237/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
För utlåtande
RP 232/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagenKoU
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
jord- och skogsbruksutskottet
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU
För betänkande
RP 133/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
försvarsutskottet
För utlåtande
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU
kulturutskottet
För utlåtande
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp December 2020
RP 212/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU
RP 245/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarFvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, EkUU 30/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, GrUU 44/2020 rd, PeVL 44/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, LiVL 13/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, SiVL 12/2020 vp,FvU
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 171/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet vecka 6
RP 178/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift vecka 6
RP 210/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagenGrU
RP 211/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen vecka 7
För utlåtande
RP 241/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelseFvU,GrU,FiU,KuU,EkU
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU februari
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
underrättelsetillsynsutskottet
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU
framtidsutskottet
För betänkande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU12.05.2021 April 2021
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalGrU GrUU saknas
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU vårperioden 2021
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU senast 5.2.2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,JsU,KuU,AjU senast 1.3.2021
miljöutskottet
För betänkande
RP 189/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslånGrU25.02.2021
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU11.02.2021
SRR 6/2020 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxtKoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
Senast publicerat 31-01-2021 00:34