Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU september 2020
För utlåtande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU september 2020
RP 8/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagenGrU september 2020
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU september 2020
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU september 2020
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenEkUU 14/2020 rd, TaVL 14/2020 vp,GrU september 2020
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU oktober 2020
RP 71/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare GrU september 2020
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenFvU,GrU september 2020
finansutskottet
För betänkande
RP 54/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning GrUU 21/2020 rd, PeVL 21/2020 vp höstperioden 2020
För utlåtande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU höstperioden 2020
revisionsutskottet
För betänkande
B 20/2019 rdStatens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019 Höst 2020
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
För utlåtande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU september 2020
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenFvU,GrU september 2020
lagutskottet
För betänkande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU -
För utlåtande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU september
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 17/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
försvarsutskottet
För betänkande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 13/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfteAjUU 5/2020 rd Juni 2020
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU Maj-juni 2020
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU Juni 2020
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 8/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagenGrU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 71/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare GrU GrUU saknas, höstperioden 2020
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenFvU,GrU GrUU och FvUU saknas, höstperioden 2020
miljöutskottet
För betänkande
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenEkUU 14/2020 rd, TaVL 14/2020 vp,GrU17.09.2020
Senast publicerat 08-08-2020 00:38