Senast publicerat 28-09-2021 13:45

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UtU höstperioden 2021
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
B 17/2021 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020
För utlåtande
RP 30/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendragGrU höstperioden 2021
RP 35/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystemGrU
RP 89/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med denGrU 30.9.2021
RP 106/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckningGrU,FsU 20.10.2021
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU 21.10.2021
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU 21.10.2021
RP 127/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildningGrU
RP 131/2021 rdRegeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarKuU,GrU,EkU 5.10.2021
utrikesutskottet
För betänkande
RP 98/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaMiU,AjU,FvU,KuU höstperioden 2021
B 7/2021 rdNordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020
B 15/2021 rdBerättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020
För utlåtande
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU
SRR 8/2021 rdStatsrådets försvarsredogörelseFiU,UtU,FvU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UtU
finansutskottet
För betänkande
RP 99/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismenGrUU 29/2021 rd, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp, PeVL 29/2021 vp, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp,EkU
För utlåtande
RP 100/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfondenGrUU 30/2021 rd, GrUU 30/2021 rd, GrUU 30/2021 rd, PeVL 30/2021 vp, GrUU 30/2021 rd, PeVL 30/2021 vp,FiU
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU
SRR 8/2021 rdStatsrådets försvarsredogörelseFiU,UtU,FvU
revisionsutskottet
För betänkande
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020LiVL 18/2021 vp, LiVL 18/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, PeVL 31/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, SiVL 13/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, KoUU 18/2021 rd, EkUU 26/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UtUU 6/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,FrU
B 11/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020
B 12/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020
B 13/2021 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 höstperioden 2021
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
RP 35/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystemGrU oktober/november 2021
RP 106/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckningGrU,FsU november/december 2021
RP 112/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering oktober 2021
RP 124/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar oktober 2021
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU höstperioden 2021
SRR 6/2021 rdStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandetKuU,ShU,AjU i början av vårsessionen 2022
B 13/2020 rdVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå oktober/november 2021
För utlåtande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetFvU vecka 40
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaMiU,AjU,FvU,KuU höstsessionen 2021
SRR 8/2021 rdStatsrådets försvarsredogörelseFiU,UtU,FvU 15.11.2021
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU senast 1.12.2021
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp höstsession 2021
För betänkande
RP 246/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljderPeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp oktober 2021
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen höstsession 2021
RP 57/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den höstsession 2021
RP 89/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med denGrU höstsession 2021
RP 90/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområdeFiUU 7/2021 rd, VaVL 7/2021 vp, FiUU 7/2021 rd, VaVL 7/2021 vp höstsession
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU -
För utlåtande
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU12.11.2021
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU01.12.2021
kommunikationsutskottet
B 18/2021 rdKlimatårsberättelse 2021KoU,EkU
För betänkande
RP 250/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion AbPeVL 32/2021 vp, GrUU 32/2021 rd, PeVL 32/2021 vp
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
jord- och skogsbruksutskottet
RP 30/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendragGrU
RP 114/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
RP 104/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalparkJsU
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
försvarsutskottet
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU
För betänkande
SRR 8/2021 rdStatsrådets försvarsredogörelseFiU,UtU,FvU
För utlåtande
RP 106/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckningGrU,FsU
kulturutskottet
För betänkande
RP 113/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete vecka 40
RP 127/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildningGrU
SRR 1/2021 rdStatsrådets utbildningspolitiska redogörelseTuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp vecka 39-40
För utlåtande
RP 129/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med demKuU,AjU vecka 41-42
RP 131/2021 rdRegeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarKuU,GrU,EkU 1.10.
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU vk 39-40
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaMiU,AjU,FvU,KuU
SRR 6/2021 rdStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandetKuU,ShU,AjU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU senast 1.12.2021
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetFvU
RP 103/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU
RP 129/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med demKuU,AjU
RP 131/2021 rdRegeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarKuU,GrU,EkU
För utlåtande
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU
SRR 6/2021 rdStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandetKuU,ShU,AjU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
ekonomiutskottet
RP 100/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfondenGrUU 30/2021 rd, GrUU 30/2021 rd, GrUU 30/2021 rd, PeVL 30/2021 vp, GrUU 30/2021 rd, PeVL 30/2021 vp,FiU
RP 99/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismenGrUU 29/2021 rd, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp, PeVL 29/2021 vp, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp,EkU vecka 40
För betänkande
RP 211/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen
RP 87/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energiPeVL 33/2021 vp, GrUU 33/2021 rd, PeVL 33/2021 vp
RP 116/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln vecka 40
RP 117/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen vecka 41
B 5/2021 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020 vecka 41
För utlåtande
RP 107/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagenGrU,EkU vecka 40
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenGrU,EkU vecka 41
RP 131/2021 rdRegeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarKuU,GrU,EkU vecka 40
B 18/2021 rdKlimatårsberättelse 2021KoU,EkU vecka 42
underrättelsetillsynsutskottet
För betänkande
B 10/2021 rdUnderrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
framtidsutskottet
För betänkande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleTaVL 18/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, EkUU 18/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, TaVL 18/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp13.10.2021
För utlåtande
SRR 7/2020 rdStatsrådets redogörelse om EU-politikenTaVL 19/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, FvUU 21/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, EkUU 19/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, EkUU 19/2021 rd, TaVL 19/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, HaVL 21/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, KoUU 14/2021 rd, LiVL 14/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, FiUU 4/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, JsUU 9/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, VaVL 4/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,FrU
B 3/2021 rdRegeringens årsberättelse 2020LiVL 18/2021 vp, LiVL 18/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, PeVL 31/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, SiVL 13/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, KoUU 18/2021 rd, EkUU 26/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UtUU 6/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,FrU13.10.2021
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalPeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp veckan 41
För betänkande
RP 94/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet veckan 40
För utlåtande
RP 129/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med demKuU,AjU
SRR 4/2021 rdStatsrådets redogörelse för den inre säkerhetenTaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,FiU,FsU,KuU,ShU,LaU,AjU,UtU,JsU veckan 41
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaMiU,AjU,FvU,KuU
SRR 6/2021 rdStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandetKuU,ShU,AjU
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,UndU,AjU
miljöutskottet
RP 104/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalparkJsU
RP 108/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat
RP 111/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder
RP 121/2021 rdRegerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
RP 130/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaMiU,AjU,FvU,KuU
B 18/2021 rdKlimatårsberättelse 2021KoU,EkU