Senast publicerat 02-02-2023 00:35

Ärenden under riksmötet 2022

Riksmöte då ärendet väckts

ÄrendekategoriFöre år 2020202020212022Totalt
Regeringens proposition RP0039497
Statsrådets redogörelse SRR0011213
Statsrådets meddelande SRM00000
Statsrådets U-skrivelse U272366298468
Statsrådets skrivelse SR00011
Statsrådets E-utredning E9621361361621396
Statsrådets USP-utredning USP193101026239
Statsministerns upplysning SU00000
Berättelse B00088
Lagmotion LM30774874229
Åtgärdsmotion AM4312697170436
Budgetmotion BM00000
Tilläggsbudgetmotion TBM00000
Debattinitiativ DI002911
Skriftligt spörsmål SS0008080
Muntligt spörsmål MFT00000
Interpellation IP00011
Talmanskonferensens förslag TKF00022
Vilande lagförslag VLF00000
Icke stadfäst lag ISL00000
Övrigt ärende Ö00000
Medborgarinitiativ MI006713
Utskottets eget ärende EÄ55512450180
Begäran om befrielse BEF00000
Val VAL00011
Riksdagsarbete diverse RAD00000
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM1101719
Subsidiaritetsärende SÄ0402731
Korrigering av riksdagsärende KOR00000
Ärenden totalt15564413898393225