Senast publicerat 02-02-2023 00:35

Slutbehandlade ärenden riksmötet 2022

Riksmöte då ärendet väckts

ÄrendekategoriFöre år 2020202020212022Totalt
Regeringens proposition RP2238228270
Godkänts017111119
Godkänts med ändringar0031116147
Förkastats01012
Återtagits20002
Statsrådets redogörelse SRR006410
Behandlats006410
Statsrådets U-skrivelse U7114830
Behandlats7114830
Statsrådets skrivelse SR00066
Behandlats00066
Statsrådets E-utredning E633820
Behandlats633820
Statsrådets USP-utredning USP0022628
Behandlats0022628
Statsministerns upplysning SU00044
Behandlats00044
Berättelse B02111831
Behandlats02111831
Lagmotion LM31771037
Godkänts00022
Förkastats3177633
Återtagits00022
Åtgärdsmotion AM4149936
Förkastats4149835
Återtagits00011
Budgetmotion BM000472472
Förkastats000472472
Debattinitiativ DI00099
Behandlats00099
Skriftligt spörsmål SS0054660714
Besvarats0054660714
Muntligt spörsmål MFT000234234
Besvarats000234234
Interpellation IP00066
Besvarats00066
Talmanskonferensens förslag TKF00101
Godkänts med ändringar00101
Icke stadfäst lag ISL00055
Godkänts00044
Förkastats00011
Övrigt ärende Ö00134
Behandlats00134
Medborgarinitiativ MI554014
Godkänts01102
Godkänts med ändringar01001
Förkastats533011
Utskottets eget ärende EÄ1231420
Behandlats1231420
Begäran om befrielse BEF0004242
Godkänts0004242
Val VAL0006161
Behandlats0006161
Riksdagsarbete diverse RAD00033
Godkänts00033
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM0023120143
Behandlats0023120143
Subsidiaritetsärende SÄ002984113
Behandlats002984113
Ärenden totalt284620520342313