Senast publicerat 02-02-2023 00:35

Plenumärenden (exkl. motioner och initiativ), U-, E- och USP-ärenden under behandling i utskotten

UtskottFör betänkandeFör utlåtandeU-ärendenE-ärendenUSP-ärenden
grundlagsutskottet515220
utrikesutskottet1236238
finansutskottet60200
revisionsutskottet21000
förvaltningsutskottet185260
lagutskottet51300
kommunikationsutskottet63130
jord- och skogsbruksutskottet821100
försvarsutskottet01056
kulturutskottet11000
social- och hälsovårdsutskottet130120
ekonomiutskottet1728250
underrättelsetillsynsutskottet02000
framtidsutskottet10020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet42100
miljöutskottet102130
Totalt97392564244