Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2019 vp K 11/2019 vp  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

K 11/2019 vp
PeVM 2/2019 vp

Asia

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 (K 11/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 13.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri