Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2020 vp K 4/2020 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019

K 4/2020 vp
TrVM 4/2020 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 (K 4/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 23.9.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri