Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 23/2020 vp 
Jari Koskela ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 13219 Santanen eli Santaskyläntien kunnostamiseen Honkajoella (750 000 euroa)

Eduskunnalle

Maantie 13219 Santanen eli Santaskyläntie on saanut Honkajoen päässä Kirkkokallion teollisuusalueen puolella päällystettä 2,5 kilometrin verran. Reitin puolivälissä on Vapon Kurkikeitaan turvetuotantoalue.  

Tien varrelta löytyy isoja maatiloja sekä aktiivinen kyläyhteisö. Tien kunnostamiseksi tarvitaan soraosuuden runkokelirikkokorjausta sekä kohteen eteläosan päällysteosuuden jatkamista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 750 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 13219 Santanen eli Santaskyläntien kunnostamiseen Honkajoella.  
Helsingissä 9.6.2020 
Jari Koskela ps