Toimenpidealoite
TPA
54
2018 vp
Eero
Reijonen
kesk
ym.
Toimenpidealoite valkoposkihanhien määräaikaisesta ja alueellisesti kohdistetusta metsästyksestä
Eduskunnalle
Valkoposkihanhi on keskikokoinen hanhilaji. Sitä tavataan pohjoisella pallonpuoliskolla. Lajin kanta on kymmenenä viime vuotena ollut huimassa kasvussa. Valkoposkihanhi kuuluu vuonna 1979 perustetun Euroopan unionin lintudirektiivin piiriin. Lajia tavataan laajalla alueella Euroopassa ja Venäjällä. 
Kanta on kasvanut voimakkaasti. Nopeasta kasvusta on alkanut koitua monenlaista haittaa. Valkoposkihanhi hakeutuu viheriöille ravinnon perässä. Koska valkoposkihanhilla ei ole pötsiä, se ulostaa nauttimansa ravinnon lähes välittömästi. Ulosteesta on tullut julkisten viheralueiden ja rantojen ongelma. Lajin voimakkaan kasvun vuoksi myös viljelijät koko ajan vain pohjoisemmassa kärsivät lajin ulosteongelmista. Uloste tuhoaa puimattomia peltoja ja aiheuttaa näin kymmenientuhansien eurojen vahinkoja viljelijöille. Koko ajan muuttuvat ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat viljelijöiden toimeentuloa jo todella paljon. Valkoposkihanhien tuoma ongelma on suuri, ja se on otettava vakavasti.  
Lajin tuomaa ongelmaa voitaisiin ratkaista alueellisesti kohdistetulla, määräajan kestävällä metsästyksellä. Valkoposkihanhien kannan tilasta on tehty tutkimuksia, ja se kestää metsästyksen. Keski-Euroopassa on myös käytetty poikkeuslupia kannan säätelyn suhteen. EU:n lainsäädännön yhteneväisyyden kannalta poikkeuslupien mahdollistaminen myös Suomessa olisi suotavaa. Valkoposkihanhien räjähtänyt kanta aiheuttaa huolia myös lentoturvallisuudelle. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin salliakseen valkoposkihanhien alueellisesti kohdistetun ja määräaikaisen metsästyksen. 
Helsingissä 11.10.2018 
Eero
Reijonen
kesk
Markus
Mustajärvi
vas
Matti
Semi
vas
Kimmo
Kivelä
sin
Reijo
Hongisto
sin
Arto
Pirttilahti
kesk
Juha
Rehula
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Timo
Kalli
kesk
Timo
Heinonen
kok
Kari
Kulmala
sin
Ulla
Parviainen
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Markus
Lohi
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Antti
Rantakangas
kesk
Markku
Eestilä
kok
Katri
Kulmuni
kesk
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 15.07