Viimeksi julkaistu 29.6.2021 9.55

Päiväjärjestys PJ 85/2021 vp Täysistunto Tiistai 29.6.2021 klo 11.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Ilmastovuosikertomus 2021 (K 18/2021 vp). 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 

4.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 37/2021 vp
Vaaleja

5.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 38/2021 vp
Vaaleja

6.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 39/2021 vp
Vaaleja

7.  Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

VaaliVAA 40/2021 vp
Vaaleja

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

11.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

12.  Ilmoituksia

12.1.  Muut ilmoitukset

Kansliatoimikunta on tänään 29.6.2021 antanut eduskunnalle täysistuntokäsittelyä varten eduskunnan virkamiehistä annetun lain 71 §:n 4 momentissa tarkoitetun lausunnon (M 9/2021 vp). 

13.  Seuraava täysistunto