Viimeksi julkaistu 15.12.2021 14.33

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03—21.30

Täysistunto alkoi klo 10.03. Täysistunto päättyi klo 21.30. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (10.03—11.28, 15.00—16.43 ja 19.26—20.07), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (11.28—12.59 ja 20.07—21.30) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (12.59—15.00 ja 16.43—19.26). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-417376Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 213/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 135/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 168/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 169/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.1.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokka poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.2.  Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

6.3.  Pääluokka 21 Eduskunta

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

6.4.  Pääluokka 22 Tasavallan presidentti

Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena. 

6.5.  Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 15.12.2021 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.30.