Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 2/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 3.2.2021 klo 15.00—20.17

Täysistunto alkoi klo 15.00. Täysistunto päättyi klo 20.17. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (15.00—16.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (16.59—18.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (18.59—20.17). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-347378Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä 14.1., 21.1. ja 28.1.2021 antanut hallituksen esitykset HE 255-265/2020 vp, joista esitykset HE 257 ja 258 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 28.1.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 7/2020 vp EU-politiikasta. 

2.3.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 71, 72/2020 vp. 

2.4.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 21.1.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 9/2020 vp: Kansalaisaloite laiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. 

2.5.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (K 13/2020 vp). 

3.  Ari Koposen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Toimi Kankaanniemen vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 2/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Noora Koposen vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 3/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Sanna Antikaisen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 4/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Hilkka Kempin vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä, ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ja talousvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 5/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Ville Vähämäen vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 6/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

17.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

KertomusK 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

KertomusK 10/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

KertomusK 11/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019

KertomusK 7/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 43/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 4.2.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.17.