Viimeksi julkaistu 23.11.2022 13.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 14/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.2.2021 klo 14.01—18.18

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maatalouden  rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Tässä puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa‑ ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Edustaja Kärnä. 

Keskustelu
16.59 
Mikko Kärnä kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen tavoitteena on varmistaa maa- ja porotalouden investointien rahoitus ja toteutuminen Euroopan unionin rahoituskausien välisen siirtymäkauden aikana. Oikeastaan kaikki lausunnot, mitä tästä on pyydetty esimerkiksi MTK:lta ja Paliskuntain yhdistykseltä, ovat puoltaneet tätä muutosta ja pitäneet tätä riittävänä. Kiitokset siitä hallitukselle. 

Haluaisin tässä lähetekeskustelussa kuitenkin nostaa esille erään ongelman liittyen valtiontakauksiin erityisesti porotalouden osalta. Olen saanut useita yhteydenottoja tukimiehiltä ja tukinaisilta, jotka ovat poronhoitajia. Vaikka valtiontakaus myönnetään, niin rahoituslaitokset eivät sitten kuitenkaan ole valmiita lainaa yrittäjille antamaan. Ongelma on usein siinä, että ollaan hankkimassa porokarjaa. Se katsotaan irtaimeksi omaisuudeksi, eikä sitä sitten voida lukea tavallaan riittäväksi vakuudeksi sille pankin myöntämälle lainalle. Tämä on aiheuttanut pienimuotoisia ongelmia tuolla pohjoisessa. Olisin halunnut nostaa esille tätä näkökulmaa: olisiko mahdollista, että porotalouden investointien varmistamiseksi näitä lainoja ryhdyttäisiin sitten myöntämään esimerkiksi Valtiokonttorin toimesta? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Myllykoski. 

17.00 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa puhemies! Vähän samat sävelet kuin edustaja Kärnällä. Eli jotakin tarvitsee tehdä niissä tilanteissa, joissa tuntuu, että pankit käyttävät kyllä hyväkseen tätä tilannetta myös muualla maataloudessa olevien lainojen osalta. Aliarvostetaan tilallisen omia vakuuksia. Eittämättä tässä on herkullinen tilanne lainojen myöntäjillä: kun tiedetään, että siellä on lainoittaja, niin sitten lainojen koroissa helposti tapahtuu sellaista, että liu'utetaan tavallaan sitä korkoa sitten vähän ylemmäksi. Ei ehkä olekaan se normaali markkinakorko. 

Olisin tavallaan halunnut kysyäkin, onko millään lailla seurattu, tutkittu näitten vuosien aikana, onko tämä toistuvaa vai onko se vain kansalaispalautetta, mitä edustajille tulee näistä tilanteista. Ja sitten, kun tiedetään, että maatalous on siellä haja-asutusalueilla, haja-asutusalueiden kiinteistöjen arvon kohdalla on monesti niin, että niitten kiinteistöjen arvo sinällään on markkinoilla aika kapea. Kunpa ministeri olisi ollut paikalla. Olisin halunnut kysyä, kuinka on seurattu, mitenkä jatkossa seurataan niin, että semmoista pankkien ylivaltaa ei pääse syntymään, joka tekee sen lainanhakijan alisteiseksi, ja ehkäpä rahoituskustannuksetkin ovat korkeammat. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Peltokangas. 

17.02 
Mauri Peltokangas ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! On tällainen harvinainen tilanne, että komppaan tässä edustaja Kärnän äskeistä puheenvuoroa. — No, leikki leikkinä, ei se niin harvinaista ole. 

Todellakin on erittäin huolestuttavaa, niin kuin edustaja otti tässä esiin, että rahoituslaitosten kohdalla on ilmennyt ongelmia näiden lainaosuuksien kanssa. Samaahan tapahtui myöskin turkistarhauksen osalta: kun tukipaketteja sinne tuli, niin sitten rahoituslaitokset vetivät rukseja. Elikkä tässä kyllä ollaan samalla linjalla, että tästä täytyisi kenties Valtiokonttorin sitten ottaa koppi ja hoitaa näille yrittäjille ne tarvittavat tuet. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.