Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 170/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.3.2019 klo 14.11—18.22

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja  terveystietojen  toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon.