Viimeksi julkaistu 21.7.2021 11.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 59/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 19.5.2021 klo 14.00—20.13

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ja ministeri Haatainen, olkaa hyvä.  

Keskustelu
17.22 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä palkkaturvalakia että merimiesten palkkaturvalakia. 

Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien saatavien työntekijäkohtaista enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Vastaavasti merimiesten palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten työntekijäkohtaista enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi vastaavalla summalla. 

Koronaepidemian myötä on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät tulevat nousemaan. Ottaen huomioon yleisen palkkatason kehittymisen on oletettava, että yhä useammassa tapauksessa palkkaturvan enimmäismäärä täyttyy. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.  

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Slunga-Poutsalo. 

17.23 
Riikka Slunga-Poutsalo ps :

Arvoisa puhemies! Kiitokset ministerille tästä esityksestä. Tämä on varmaan tähän ajankohtaan juuri oikea tapa toimia.  

Esityksen runkotekstissä tuntuu olevan ainakin jossain rivien välissä maininta siitä, että koko palkkaturvaa oltaisiin kokonaisesti uudistamassa, ja tästä olisin halunnut ministeriltä kysyä, minkälainen aikataulutus tällä mahtaisi olla, koska itselläni on kova huoli siitä viiveestä, mikä näitten palkkaturvahakemusten käsittelyssä on. Kyse on useasti siitä, mitenkä perhe pärjää, kun työpaikka on mennyt alta ja palkat ovat saamatta ja kulut juoksevat. Eli minkälaisia resursseja tänne palkkaturvan puolelle ollaan lisäämässä, vai ollaanko lisäämässä, ja miten me taataan se, että kaikki palkkaturvaan turvautuvat eivät joutuisi myöskin toimeentulotuen piiriin? — Kiitos. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja ministeri Haatainen. 

17.24 
Työministeri Tuula Haatainen :

Arvoisa puhemies! Tämä palkkaturvalain perusteella maksettava palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 alkaen, ja nyt haluttiin tämä ajantasaistaa. Korotuksella tietysti halutaan vastata siihen, että se paremmin vastaa työntekijän nykyistä palkkatasoa. Tämä uudistus on nyt tehty ihan yksinomaan tämän summan osalta, muita esityksiä ei ole. Tämän mukaisesti hallitus on esityksen tuonut. Tietysti tätä koko kokonaisuutta on varmasti aina aika ajoin syytä tarkastella. 

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.