Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.6.2018 klo 14.10

15.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  opintotukilain  4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.