Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 20.6.2018 klo 14.10—21.12

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Asian käsittely keskeytettiin.