Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29
11
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 11.00