Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01

3. Valtioneuvoston tiedonanto  eduskunnalle  hallituksen  parlamentaarisessa  pohjassa  tapahtuneesta muutoksesta

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-133378
Epäluottamusehdotukset 19.6.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 19.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa ovat Antti Lindtman Touko Aallon kannattamana ja Laura Huhtasaari Olli Immosen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Laura Huhtasaaren ehdotuksesta Antti Lindtmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Antti Lindtmanin ehdotus "jaa", Laura Huhtasaaren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 173, ei 16; poissa 10
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Lindtmanin ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Antti Lindtmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 85; poissa 10
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.