Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon.