Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2016 vp Täysistunto Torstai 23.6.2016 klo 10.02—11.02

4. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2016 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2016 vp. Keskustelu asiasta päättyi 22.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Pia Viitanen Merja Mäkisalo-Ropposen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton. 

Ozan Yanar on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton. 

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton. 

Joakim Strand on Anna-Maja Henrikssonin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 4 mukaisen kannanoton. 

Peter Östman on Sari Tanuksen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 5 mukaisen kannanoton. 

Pia Viitanen on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 6 mukaisen kannanoton. 

Pia Viitanen on Merja Mäkisalo-Ropposen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 7 mukaisen kannanoton. 

Pia Viitanen on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 8 mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Pia Viitasen (vastalause 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Ozan Yanarin (vastalause 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Kari Uotilan (vastalause 3) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Joakim Strandin (vastalause 4) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Peter Östmanin (vastalause 5) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Pia Viitasen (vastalause 6) ehdotuksesta mietintöä vastaan, sitten Pia Viitasen (vastalause 7) ehdotuksesta mietintöä vastaan ja lopuksi Pia Viitasen (vastalause 8) ehdotuksesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 30, tyhjiä 34; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 14, tyhjiä 51; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 9, tyhjiä 56; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Joakim Strandin ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 8, tyhjiä 57; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 5, tyhjiä 59; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 65; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 43, tyhjiä 14; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 63, tyhjiä 1; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.