Viimeksi julkaistu 25.8.2021 13.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00—16.55

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Avaan keskustelun. Edustaja Könttä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.42 
Joonas Könttä kesk :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Minulla olikin itse asiassa väärät paperit, mutta nyt löytyi oikeat paperit. 

Arvoisa herra puhemies! Tästä käytiin laaja keskustelu liikenne- ja viestintävaliokunnassa, ja siellä tuli muutamia aivan oleellisia huomioita laajalla yhteistyöllä, ja minun mielestäni ne on kirjattu tähän mietintöönkin hyvin.  

Yksi, mikä meitä paljon puhututti ja minkä nostin itsekin esiin, on se, että meillä on hyvin erityyppisiä satamia ja käyttötarkoituksia tässä maassa, ja ne on onneksi täällä nyt huomioitu. Toki tässä vielä on se pieni uhka siitä, kuinka viranomaiset sitten tätä harkinnanvaraa käyttävät, kuten tässä mietinnössäkin lukee, niissä tilanteissa, joissa paikkaa tai aluetta voidaan pitää vähäisenä. Toivon, että tässä viranomaiset käyttävät maalaisjärkeä, mutta tänne on tarkoin kirjattu, että tulkintaa on mahdollista tarkentaa myöhemmässä vaiheessa valtioneuvoston asetuksella, mikäli se osoittautuu käytännössä tarpeelliseksi, eli mikäli nähdään sellaista mielivaltaa, johon useampikin kansanedustaja on tässä talossa kiinnittänyt huomiota.  

Toinen huomio, minkä haluan vielä nostaa tästä esityksestä, on tämä esityksessä mainittu käyttötarkoitus. Eli jos on esimerkiksi satamia, joissa on ihan oikeaakin kalastustoimintaa tai liiketoimintaan pohjautuvaa kalastustoimintaa mutta se on hyvin pienimuotoista, niin niissäkin vähäisyysperiaate otettaisiin huomioon eikä sillä lailla enää vaikeuteta elinkeinon harjoittamista. 

Kokonaisuus huomioiden tämä esitys on kannatettava ja hyväksyttävä, ja uskon, että tähän mietintöönkin perustuen viranomaiset kyllä sitten käyttävät sitä valiokunnan ja eduskunnan osoittamaa tapauskohtaisuutta ja maalaisjärkeä.  

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 71/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.