Eduskunnan kirjelmä
EK
22
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä
HE 43/2020 vp
HE 52/2020 vp
VaVM 5/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 43/2020 vp). 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä (HE 52/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 5/2020 vp). 
Päätös
Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Lausuma
Pääluokka 32
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti muutokset asetukseen ja välittömästi ohjeisiin, jotta koronakriisiin liittyvät yritystuet kohdistuvat oikeudenmukaisesti siten, että ne kompensoivat pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantavat mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistävät työllisyyttä.  
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 toisen lisätalousarvion: 
Vuoden 2020 II lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
-4 726 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
-2 470 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä
-1 094 000 000
02.
Yhteisövero, vähennystä
-1 422 000 000
04.
Perintö- ja lahjavero, lisäystä
46 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
-1 691 000 000
01.
Arvonlisävero, vähennystä
-1 654 000 000
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä
-37 000 000
08.
Valmisteverot
-286 000 000
04.
Alkoholijuomavero, vähennystä
-74 000 000
07.
Energiaverot, vähennystä
-212 000 000
10.
Muut verot
-279 000 000
03.
Autovero, vähennystä
-126 000 000
05.
Varainsiirtovero, vähennystä
-54 000 000
06.
Arpajaisvero, vähennystä
-52 000 000
07.
Ajoneuvovero, vähennystä
-47 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
5 100 000
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
100 000
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
100 000
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
5 000 000
90.
Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä
5 000 000
Osasto 13
13.
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
-1 038 400 000
03.
Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
-1 126 400 000
01.
Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä
-1 126 400 000
04.
Osuus valtion rahalaitosten voitosta
88 000 000
01.
Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä
88 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
9 389 572 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
9 389 572 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
9 389 572 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
3 630 272 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 24
euroa
24.
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 770 000
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
690 000
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
690 000
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
1 080 000
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 080 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
8 805 000
10.
Poliisitoimi
300 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
20.
Rajavartiolaitos
8 380 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
8 380 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
125 000
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
125 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
50.
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
525 228 000
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
2 160 000
03.
Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 160 000
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
2 925 000
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 925 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
2 500 000
01.
Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 500 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-39 357 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä
-25 677 000
31.
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä
-12 700 000
33.
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä
-980 000
90.
Kuntien tukeminen
547 000 000
35.
Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä
547 000 000
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
10 000 000
96.
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
69 399 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
1 108 000
03.
Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 108 000
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
3 000 000
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä
3 000 000
80.
Taide ja kulttuuri
41 691 000
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
100 000
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
700 000
04.
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
591 000
50.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
40 300 000
90.
Liikuntatoimi
19 600 000
30.
Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
19 600 000
91.
Nuorisotyö
4 000 000
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 500 000
52.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 500 000
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
48 150 000
01.
Hallinto ja tutkimus
300 000
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
10.
Maaseudun kehittäminen
30 000 000
44.
Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
30 000 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
6 500 000
61.
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 500 000
40.
Luonnonvaratalous
11 350 000
21.
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 350 000
62.
Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
300 000
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
300 000
02.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
748 220 000
01.
Hallinto
39 720 000
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
7 920 000
03.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
21 800 000
05.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
235 000 000
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
85 000 000
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä
150 000 000
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
325 000 000
30.
Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)
250 000 000
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
75 000 000
40.
Yritysten erityisrahoitus
150 000 000
88.
Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
150 000 000
50.
Kotouttaminen
-1 500 000
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-1 500 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
2 228 400 000
01.
Hallinto
11 500 000
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 000 000
66.
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 500 000
02.
Valvonta
1 900 000
06.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 900 000
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
400 000
50.
Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
400 000
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
387 300 000
54.
Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä
177 000 000
57.
Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä
169 300 000
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
41 000 000
20.
Työttömyysturva
1 098 300 000
50.
Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä
434 300 000
52.
Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä
664 000 000
30.
Sairausvakuutus
94 000 000
60.
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
94 000 000
40.
Eläkkeet
30 000 000
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
30 000 000
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
600 000 000
22.
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
600 000 000
90.
Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
5 000 000
50.
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä
5 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
3 630 272 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 1 094 000 000 euroa. 
02.
Yhteisövero
Momentilta vähennetään 1 422 000 000 euroa. 
04.
Perintö- ja lahjavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 46 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 1 654 000 000 euroa. 
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentilta vähennetään 37 000 000 euroa. 
08.
Valmisteverot
04.
Alkoholijuomavero
Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa. 
07.
Energiaverot
Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa. 
10.
Muut verot
03.
Autovero
Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa. 
05.
Varainsiirtovero
Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa. 
06.
Arpajaisvero
Momentilta vähennetään 52 000 000 euroa. 
07.
Ajoneuvovero
Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 100 000 euroa. 
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90.
Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa. 
Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
03.
Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
01.
Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
Momentilta vähennetään 1 126 400 000 euroa. 
04.
Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01.
Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 88 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 9 389 572 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Monenkeskinen kehitysyhteistyö 
212 433 000 
2. 
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 
183 618 000Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 4 000 000 euroa. 
3. 
Euroopan kehitysrahasto 
67 800 000 
4. 
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 
32 385 000 
5. 
Humanitaarinen apu 
81 870 000 
6. 
Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 
4 480 000 
7. 
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 
1 450 000 
8. 
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 
75 800 000 
9. 
Korkotuki-instrumentti 
25 700 000 
Yhteensä 
 
685 536 000 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 690 000 euroa. 
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.  
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
50.
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
(kiinteä määräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin ja varautumistoiminnan kuluihin. 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää tarvittaessa vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin valtion takausohjelmasta omavelkaisia takauksia pääomaltaan yhteensä enintään 600 milj. euroa varustamoyhtiöille huoltovarmuuskriittisen rahtiliikenteen liikennöintiin ja ylläpitämiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. 
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
03.
Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa. 
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 925 000 euroa. 
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
01.
Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 25 677 000 euroa. 
31.
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 12 700 000 euroa. 
33.
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 980 000 euroa. 
90.
Kuntien tukeminen
35.
Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 547 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 b §:n mukaisten verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 aiheutuvien korvausten maksamiseen. 
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
96.
Ennakoimattomat menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
03.
Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 
80.
Taide ja kulttuuri
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.  
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
04.
Museoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.  
50.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi. 
90.
Liikuntatoimi
30.
Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikunnan ja urheilun peruuntuneista tapahtumista aiheutuneisiin kuluihin, lajiliittojen ja urheiluseurojen toimintakyvyn turvaamiseen sekä valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten toiminnan turvaamiseen. 
91.
Nuorisotyö
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
52.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden tapahtumien ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin. 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja tutkimus
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
10.
Maaseudun kehittäminen
44.
Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 30 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia 
2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19 -epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää yleisen de minimis -asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis -asetuksen (1408/2013) mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
61.
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa. 
40.
Luonnonvaratalous
21.
Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.  
62.
Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
02.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa. 
03.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 21 800 000 euroa. 
05.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 85 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä yhteensä 1 127 516 000 eurolla. 
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 000 euroa.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 uusia lainoja saa myöntää enintään 446 823 000 eurolla. 
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
30.
Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 250 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille, kuntayhtymille tai useamman kunnan muodostamille kokonaisuuksille käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustuksista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 
Yksinyrittäjien tuki myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisina avustuksina. 
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 75 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen perusteella annetun asetuksen (716/2014) sekä sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 404 000 000 eurolla. 
40.
Yritysten erityisrahoitus
88.
Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 150 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi koronaviruksen johdosta perustettavaan vakautusohjelmaan ja muuhun yritystoiminnan vakauttamiseen.  
50.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
66.
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa. 
02.
Valvonta
06.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa. 
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
50.
Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
54.
Asumistuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 177 000 000 euroa. 
57.
Perustoimeentulotuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa. 
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa. 
20.
Työttömyysturva
50.
Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 434 300 000 euroa. 
52.
Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 664 000 000 euroa. 
30.
Sairausvakuutus
60.
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 94 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta annetun lain mukaisten tukien maksamiseen. 
40.
Eläkkeet
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
22.
Tartuntatautien valvonta
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 000 euroa. 
90.
Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
50.
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 toista lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen. 
Helsingissä 24.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.4.2020 16.12