​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 37/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Riksdagsärende
LM 36/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsärende
LM 35/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i djurskyddslagen

Riksdagsärende
LM 33/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

Riksdagsärende
LM 34/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 32/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 31/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsärende
LM 28/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
LM 29/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 15 d § i lagen om studiestöd

Riksdagsärende
LM 30/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen