Riksdagsledamöternas lagmotioner

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 36/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn och lagen om pension för arbetstagare
LM 37/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
LM 33/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgift
LM 34/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 34 § i passlagen
LM 35/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 40 § i barnskyddslagen
LM 32/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i jaktlagen
LM 30/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av alkohollagen
LM 31/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i kommunallagen
LM 29/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av lagen om studiestöd
LM 28/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

 Mer information