Riksdagsledamöternas lagmotioner

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 12/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsärende
LM 10/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 57 b § i läkemedelslagen

Riksdagsärende
LM 11/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Riksdagsärende
LM 9/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Riksdagsärende
LM 8/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om kandidaters valfinansiering

Riksdagsärende
LM 3/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om medborgarinitiativ

Riksdagsärende
LM 7/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i ungdomslagen och 10 § i idrottslagen

Riksdagsärende
LM 2/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

Riksdagsärende
LM 4/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

Riksdagsärende
LM 5/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen

 Alla lagmotioner