Riksdagens skrivelse
RSk
24
2018 rd
Riksdagen
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 15/2018 rd
ReUB 5/2018 rd
Ärende
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017 (B 15/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 5/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 25.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 26-10-2018 13:24