Senast publicerat 28-06-2022 12:24

Riksdagens skrivelse RSk 30/2022 rd ISL 1/2022 rd  Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd)

Ärende

Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd) (ISL 1/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 6/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat den icke stadfästa lagen, som återgått. 
Helsingfors 27.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare