Senast publicerat 19-10-2022 10:15

Riksdagens skrivelse RSk 38/2022 rd B 17/2022 rd  Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

Ärende

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021 (B 17/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 9/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 11.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare