Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 50/2020 rd B 5/2020 rd  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

B 5/2020 rd
UtUB 5/2020 rd

Ärende

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019 (B 5/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 5/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 8.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare