Budgetmotion
BM
40
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslagen för flyktingkvoten (3 200 000 euro)
Till riksdagen
Enligt UNHCR tvingas idag 44 400 människor fly sitt hem varje dag och antalet flyktingar uppgår till 68,5 miljoner. Av flyktingarna är cirka hälften barn och många av dem tvingas bo största delen av sin barndom i läger i omänskliga förhållanden som är särskilt olämpliga för barn att växa upp i. De största mottagarländerna av flyktingar år 2018 är Turkiet (3,5 miljoner), Pakistan (1,4 miljoner), Uganda (1,4 miljoner), Iran (1 miljon) och Libanon (1 miljon). Av alla världens flyktingar befinner sig 85 procent i fattiga länder. 
Flyktingpolitiken ska bygga på humanitet och på skydd av mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas leva i otrygghet och misär. En höjning av flyktingkvoten är ett bra sätt att planerat hjälpa människor som har det svårt. Vi vill se en ordentlig och stegvis höjning av flyktingkvoten på sikt. Därför föreslår Svenska riksdagsgruppen en höjning av flyktingkvoten år 2019 från 750 till 2 500. Fortfarande skulle vårt ansvar för skyddet av världens flyktingar vara litet i jämförelse med många andra länder.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 26.40.21 med 3 200 000 euro för mottagande av flyktingar och asylsökande för att höja flyktingkvoten från 750 till 2 500 flyktingar. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:51