Budgetmotion
BM
47
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för statsborgen för studielån (-23 000 000 euro)
Till riksdagen
Studiestödet är studerandes grundtrygghet. Regeringen har skärt i högskolestuderandes studiepenning med cirka 25 procent. Ingen annan medborgargrupp har ställts inför lika stora nedskärningar i sin grundinkomst. Detta trots att regeringen innan senaste riksdagsvalet lovade att inte skära i studiestödet. Det illustrerar regeringens nonchalans gentemot studerande och utbildningen.  
Det är inte acceptabelt att stävja statens skuldsättning genom att skuldsätta studerande. Studerandes jobb är att studera. De ska kunna leva utan att vara tvungna att lyfta lån. Jämlikhet inom utbildningen är något vi i Finland har varit stolta över. Det studiepenningsbetonade studiestödet har främjat ungas möjligheter att studera, oberoende av sin ekonomiska bakgrund. Tack vare studiestödet har fler som inte kommer från en familj med akademisk bakgrund kunnat söka sig till högskolestudier. Regeringens åtstramningspolitik har brutit ner dessa möjligheter. Vi godkänner inte studiestödsnedskärningarna och de värderingar som ligger bakom dem. 
Vår modell utgår från att studiepenningen höjs, vilket minskar behovet av statsborgen för studielån. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 29.70.52 för statsborgen för studielån med 23 000 000 euro. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:57