Senast publicerat 14-12-2020 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.06.2020Lämnats avMiljöministerietBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

23.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Enda behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.12.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.12.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utsläppshandelkolneutralitetutsläppklimatpolitik