Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

E 72/2020 rd

Senast publicerat 14-09-2020 12:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 72/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum17.06.2020FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0966