Senast publicerat 19-08-2020 12:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 40/2017 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum29.09.2017Första undertecknarenSami Savio  /safÖvriga undertecknare9Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

12.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

23.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.10.2017
Behandlingen avslutad29.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

havstrafikfartygstatsstödbesättning (bemanning)rederierföretagsstödsjömänkonkurrenskraft