Senast publicerat 30-01-2020 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2018 rd

Upphäv RP 124/2017 rd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av lagen om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om upphävande av lagen om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av lagen om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum09.03.2018Första undertecknarenMartin-Éric  RacineÖvriga undertecknare140944Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019.

Första behandlingen

19.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

20.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

27.02.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

01.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.04.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaarbetssökningarbetssökandearbetskraftstjänsterrekryteringaktivering