Senast publicerat 04-08-2020 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2019 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum13.06.2019UndertecknareMarion RouttiÖvriga undertecknare58367Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

14.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2020.

Enda behandlingen

19.02.2020
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2019 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.02.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.02.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat20.09.2019
Behandlingen avslutad13.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kosmetiska produktermikroskräphavsföroreningförbudlagberedningmiljöskydd