Senast publicerat 12-10-2021 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 18/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Författningssamlingen
197/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum06.04.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

06.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.

Enda behandlingen

16.04.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.04.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.04.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2020
Behandlingen avslutad16.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagförordningarkommunerhälso- och sjukvårdutan brådskasjukvårdutsatt tidspecialsjukvårdsocialvårdcoronavirussmittsamma sjukdomar