Senast publicerat 26-01-2023 14:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 6/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Författningssamlingen
275/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum08.04.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

14.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.04.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021.

Enda behandlingen

15.04.2021
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (275/2021) upphävs till den del den gäller tillämpning av förordningen i landskapet Norra Savolax och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.04.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.04.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2021
Behandlingen avslutad15.04.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

näringsställenöppethållningbegränsningarområdenlandskap (administrativa områden)coronavirussmittsamma sjukdomar