Senast publicerat 14-09-2021 08:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
139/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum25.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till *valiokuntaan som *valiokunnan, *valiokunnan och *valiokunnan ska lämna utlåtande till senast *.

Bordläggning av betänkandet

27.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020.

Enda behandlingen

27.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens skrivelse

30.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Riksdagens skrivelse

01.04.2020
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenheterarbetsplikthälsovårdspersonalförordningarcoronavirussmittsamma sjukdomar