Senast publicerat 12-04-2021 15:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 24/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om inkomstskatteskalan för 2020
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1556/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1557/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1558/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredragandeavdelningschefTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

05.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattarbetsinkomsterskatteavdragkommunalskattpensionerhushållsavdragbostadslånräntaflyttningutlandsarbetekällskattbeskattningSkatteskalor