Senast publicerat 20-03-2019 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 324/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen
303/2019
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.02.2019UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu MäkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.03.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

06.03.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

08.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019.

Enda behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2019 i enlighet med proposition RP 323/2018 rd och den kompletterande propositionen RP 324/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2019.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.03.2019
Behandlingen avslutad08.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterfiskbeståndvandringsfiskarTilläggsbudgetar