Senast publicerat 23-06-2022 11:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
10.06.2022
Författningssamlingen
417/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 18 § i punktskattelagen
Stadfäst
10.06.2022
Författningssamlingen
418/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.04.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto SakkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2022.

Första behandlingen

25.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

31.05.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2022
Behandlingen avslutad20.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattaccisförsvarsmaktenförsäljningvapen (redskap)skattefrihetgemensam utrikes- och säkerhetspolitikEU-länderEU-direktivEuropeiska unionenNato