Senast publicerat 26-08-2020 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 69/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
533/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
534/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.05.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareEila Mustonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 69/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 69/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat31.05.2018
Behandlingen avslutad06.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukskötaremedicinerläkemedelsordinationerhälso- och sjukvårdvidareutbildninghälsocentralerhemsjukvårdspecialsjukvårdöppenvård (sjukvård)