Senast publicerat 11-06-2021 14:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2020 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum29.10.2020FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeunderstatssekreterareKai SauerStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.

Enda behandlingen

09.06.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.06.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.06.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.11.2020
Behandlingen avslutad04.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utrikespolitiksäkerhetspolitikinternationell rättstormakterinternationellt samarbeteinternationella gemenskapennordiskt samarbetemänskliga rättigheterglobala problemklimatförändringarflyttningsrörelsekrishanteringfredEuropeiska unionenFörenta nationerna