Senast publicerat 15-04-2021 18:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 12/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.02.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeenhetschefPasi-Heikki VaaranmaaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

23.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

investeringarinternationella överenskommelserhandelsavtalinvesterareplacerarskydd