Senast publicerat 24-02-2021 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 69/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (direktivet om minimilöner)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.12.2020FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa HeinonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.12.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

14.12.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1585
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

minimilönEU-direktivlöneskillnaderEU-länderfattigdomkollektivavtalEuropeiska unionen