Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 1/2018 rd

Ministrarnas bindingar SR 1/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen och Saarikko)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 15 februari 2018 
Statsminister 
Juha 
Sipilä 
 
Understatssekreterare 
Timo 
Lankinen 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Petteri Orpo 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

ÄNDRING: [Biotie Therapies 5 000 st.], Kone 60 st., Neste Oil 150 st., Nokia 802 st., Oriola-KD B 240 st., UPM 300 st., Ponsse 200 st., ÄNDRING: [Raisio 500 st., Talvivaara 6 500 st.] 

Fondandelar: 

OP-Amerika Index A 67,6140 st., OP-Kina A 3,4461 st., OP-pensionsbesparing 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Bostad (Åbo) + egnahemshus (Åbo) 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

ÄNDRING: Andel av bostadslån [27 400 euro] 25 000 euro, [ytterligare kredit 10 000 euro] 

ÄNDRING: 440 000 euro tillsammans med makan, dvs. 220 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Snellman-säätiö, styrelsen, TPS-säätiö, styrelsen 

ÄNDRING: [Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, ordförande], [Åbo Mässcentrum, förvaltningsrådet] 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Stadsfullmäktige i Åbo 

Andra betydande bindningar: 

Samlingspartiets ordförande 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Egentliga Finlands förbund, suppleant i landskapsförbundet 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Sanni Grahn-Laasonen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Inget eget ägande. Min make äger cirka tre procent av företaget Oy 10monkeys.com Ltd, som gör matematikspel för barn. Aktierna förvärvades i oktober 2013. 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Höghusbostad i Helsingfors tillsammans med maken 

Radhusbostad i Forssa tillsammans med maken 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part 

ÄNDRING: Två bostadslån tillsammans med maken, sammanlagt [573 561 euro] 507 029 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Samlingspartiet r.p., vice ordförande 

ÄNDRING: [Naiset Yhdessä ry, styrelseledamot] 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Stadsfullmäktige i Forssa, vice ordförande 

ÄNDRING: Stadsfullmäktige i Forssa, ledamot 

Kyrkofullmäktige i Forssa, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Kimmo Tiilikainen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Afarak group 2 000 st., Componenta 690 st., Outotec 400 st., Pöyry 400 st.,  

ÄNDRING: Metso [70 st.] 100 st., [Outokumpu 480 st.] 0 st. 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Jordbruksfastighet 20 ha, 1/3 av ett ca 80 ha stort skogshem, ett egnahemshus i Ruokolahti, en bostadsaktie i Helsingfors 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Kommunfullmäktige i Ruokolahti, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Timo Soini 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Elisa Abp 50 aktier 

Metso Abp 20 aktier 

Outokumpu Oyj 150 aktier 

Wärtsilä Oyj Abp 20 aktier 

Outotec Oyj 200 aktier 

Sampo Abp 20 aktier 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

ÄNDRING: Bostadslån [108 000 euro] 95 000 euro tillsammans med frun. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Stadsfullmäktige i Esbo, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

ÄNDRING: [Vermon Ravirata Oy, styrelseledamot] 

Finlands landsbygdspartis och Sannfinländarnas stödstiftelse, vice ordförande 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Jussi Niinistö 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån tillsammans med makan, andel av lånet [141 000 euro] 126 000 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Paasikivi-Samfundets delegation, medlem 

ÄNDRING: Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

ÄNDRING: Stadsfullmäktige i Helsingfors, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Jari Lindström 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Sommarbostad 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: ÄNDRING: Bostadslån 23 093 euro + 113 820 euro, 

lån för sommarbostad 19 073 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

ÄNDRING: Blå framtid r.p., 1:a vice ordförande 

 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

ÄNDRING: [Stadsfullmäktige i Kouvola, ledamot (2:a vice ordförande)] 

Kommunfullmäktige i Kouvola, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Anne Berner 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Oy Vallila Interior Ab en andel på 30,35 % i familjeföretaget 

Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 50 %  

Lumo Störsvik Oy 8 st. aktier 

ÄNDRING: Stockmann B [174 st. aktier] 0 st. aktier 

SingOn Oy 5 000 st. aktier  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier 

Styrelseordförande, ägarandel 30,35 % 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  

Placeringsbostad i Helsingfors 

Placeringsbostad i Esbo 

Placeringsbostad i Vanda 

Affärslokal (placering) i Helsingfors 

Semesterbostad i Spanien 

Andra betydande inkomstkällor:  

Utdelningar från Oy Vallila Interior Ab och hyresinkomster från placeringsbostäderna och affärsfastigheten 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part:  

ÄNDRING: Lån för placeringsbostad saldo [393 000 euro] 160 000 euro 

ÄNDRING: Lån för placeringsbostad saldo [66 000 euro] 16 000 euro 

ÄNDRING: Lån för semesterbostad [439 000 euro] 350 000 euro 

Kiinteistö Oy Nilsiänkatu, ägarandel 15,50 %, aktierna har pantsatts för ansvarsförbindelser i  

Oy Vallila Interior Ab. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  

Förvaltnings- och förtroendeuppdrag i Vallila-företagen: 

Oy Vallila Interior Ab, styrelseordförande, koncernens moderbolag 

Oy Vallila Collection Ab, styrelseledamot, koncernbolag  

Oy Vallila Contract Ab, styrelseledamot, koncernbolag 

Oy Vallila Interior International Ltd, styrelseordförande, koncernbolag 

Interior Capital Oy, styrelseordförande, koncernbolag 

Oy Interior Invest Ab, styrelseordförande, koncernbolag 

As Oy Espoon Rantatähdyke, styrelseledamot, koncernbolag 

Laurinkallio Oy, styrelseledamot, koncernbolag 

Kiinteistö Oy Focus Gate Logistics, styrelseledamot, koncernbolag 

Menstoor Oy, styrelseordförande, koncernbolag 

Fembition Oy, styrelseledamot och verkställande direktör, koncernens intressebolag 

Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, styrelseordförande 

Övriga förvaltnings- och förtroendeuppdrag: 

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelseordförande 

Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, styrelseordförande 

Fastighets Ab Nya Barnsjukhuset, styrelseordförande 

Women Corporate Directors Finland ry, styrelseordförande 

ÄNDRING: [Stiftelsen Kvarteret Victoria, styrelseledamot] 

Stiftelsen för hjärtforskning, styrelseledamot 

Helsingfors Diakonissanstalt, ledamot i förvaltningsrådet 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

 

Minister: Kai Mykkänen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Sampo A 10 st. aktier 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Bostad i Esbo tillsammans med makan 

ÄNDRING: Placeringsbostad tillsammans med makan 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

ÄNDRING: Bostadslån på [98 000 euro] 550 000 euro tillsammans med makan  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Mika Lintilä 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  

Egnahemshus i Toholampi. Bostad i Helsingfors. 

Andra betydande inkomstkällor:  

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part:  

ÄNDRING: Bostadslån [116 000 euro] 108 000 euro 

ÄNDRING: Konsumtionslån 50 % [27 000 euro] 21 000 euro 

ÄNDRING: Gemensam borgen för dotterns bostadslån [137 000 euro] 131 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

 

Minister: Jari Leppä 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Kemira 30 st. 

Tikkurila 7 st. 

Telia Company 228 st. 

Suur-Savon Sähkö 30 st. 

Andelar i Andelslaget Producenternas Mjölk 1 670 st.  

Andelar i Metsäliitto Osuuskunta 1 615,13 euro  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Antinmäen tila mjölkproduktion, skogsbruk, försäljning av utbildningstjänster 

Leppä Lomat uthyrning av semesterstugor  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Egen åker 46 ha, skog 196 ha, semesterstugor till uthyrning 3 st. och egnahemshus till uthyrning 1 st.  

ÄNDRING: jordbruksfastighet, Pertunmaa 30,44 + 1,854 ha 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Lån för anskaffning av fastigheter och företagslån på 650 751 euro tillsammans med makan.  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Ordförande för Koirakiven Nuorisoseura och Maa- ja kotitalousseura 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Kommunfullmäktige i Pertunmaa, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Ledamot av fullmäktige för Osuuskauppa Suur-Savo 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

 

Minister: Sampo Terho 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Fondandelar: 137 000 euro 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Bostadsaktie 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån 330 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

ÄNDRING: [Suomalaisuuden liitto, ordförande] 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Stadsfullmäktige i Helsingfors, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

 

Minister: Antti Häkkänen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

ÄNDRING: Bostadslån 290 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Suur-Savon Sähkö Oy, ledamot av förvaltningsrådet 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Kommunfullmäktige i Mäntyharju, ledamot  

Landskapsfullmäktige, ledamot  

Delegationen för frivilligt försvar 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Annika Saarikko 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

ÄNDRING: OP-pensionsförsäkring [2 500 euro] 2 700 euro 

ÄNDRING: OP-placeringsförsäkring [25 100 euro] 29 100 euro 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Bostadsaktie (3r, k) i Åbo, ägd tillsammans med maken 

Bostadsaktie (3r, k, b) i Helsingfors, ägd tillsammans med maken 

Egnahemshus i Oripää, min farmor har livslång boenderätt i huset  

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

ÄNDRING: Bostadslån [451 000 euro] 437 000 euro tillsammans med maken 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Tiukulastiftelsen, styrelseledamot 

Andra betydande bindningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Stadsfullmäktige i Åbo, ledamot 

Landskapsfullmäktige i Egentliga Finland, ledamot 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min 

tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

Senast publicerat 15-02-2018 14:28