Senast publicerat 20-10-2021 21:15

Plenarprotokollets huvudsida PR 121/2021 rd Plenum Onsdag 20.10.2021 kl. 13.59—19.26

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.26. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—16.12 och 17.57—19.26) och andre vice talman Juho Eerola (16.12—17.57). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-401462Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

InterpellationIP 4/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 128/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.10.2021. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Regeringens propositionRP 114/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.10.2021. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 21.10.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.26.