Senast publicerat 02-11-2021 11:45

Annan punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 30.11.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 181—183/2017 rd.